Sejauh Mata Memandang

Admin: tscdipanegara@gmail.com

 

15.00–00:00
Senin s/d Minggu

VISI-MISI DAN TUJUAN

Berkaitan dengan visi-misi dan tujuan yang telah di tetapkan bersama untuk menjalankan konstitusi yang mengatur dalam organisasi TECHNIC STUDY CLUB (TSC) maka dengan ini dapat di jadikan sebagai wadah pengkaderan dan pengaktualisasian ilmu pengetahuan, serta mempererat tali silaturahmi. Dan insya ALLAH dengan pelatihan daerah TECHNIC STUDY CLUB ini, sebagai langkah yang akan membawa organisasi kearah yang lebih baik.