Sejauh Mata Memandang

Admin: tscdipanegara@gmail.com

 

15.00–00:00
Senin s/d Minggu

 DEWAN PEMBINA

 

  1. Dewan Pembina adalah dosen/pengajar di STMIK Dipanegara yang dipilih oleh Formateur dan Mid Formate
  2. Memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan kepada pengurus setiap saat.
  3. Memberikan saran, nasehat, petunjuk atau teguran organisasi kepada Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO), Tim Ahli dan atau Pengurus terhadap pelaksanaan kegiatan bila dianggap perlu.

TechnicStudyClub.org